Lojistik Kuruluşlarında İlaçlama

Kapsadıkları alanın büyük olması rutin kontroller için dahi, gereken sürenin uzun olmasını beraberinde getirmektedir.
Bunun yanında kapıların büyük ve geniş olması, mal kabul/sevk işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle kapıların uzun süre, hatta gün boyu açık kalması alışılmış böcek, fare gibi zararlı sorunlarına kuş sorununu da eklemektedir. Büyük depoların çatı yapılarının dizaynı kuşların konup, yuva yapabilecekleri özellikleri fazlasıyla taşımaktadır. Malın depoda tutulma süresi ne kadar kısa olursa olsun, lojistik işletmelerinde fareler olduğu kadar, kuşlara karşı da mücadele etmek gerekmektedir.

Lojistik kuruluşları, hizmet verdikleri müşteri grupları itibariyle, zararlı mücadelesi alanında gün geçtikçe daha çok hizmet talebinde bulunmaktadır. Lojistik kuruluşları gıda ve gıda dışı ürünleri muhafaza eden ve dağıtan kuruluşlar olarak kesinlikle profesyonel bir haşere, fare gibi zararlılara karşı kontrol ve ilaçlama hizmetine ihtiyaç duyarlar.

Depolama alanlarında, depolanan ürün ne olursa olsun çok önemli bazı kuralların etkin bir kontrol açısından hayata geçirilmesi zorunludur.

“İyi Depolama Kuralları”ndan bir tanesi ürünlerin duvardan yaklaşık 50 cm. mesafede istif edilmeleriyle ilgilidir. Bu kural hayata geçirilmediği zaman özellikle sağlıklı bir fare kontrolünü hayata geçirmek mümkün değildir. Duvara temasla yaşanan sorun sadece pest kontrol izleme aparatlarının yerleştirilmesi ve gözlem alanlarını kapatması değildir; Bu basit ama temel kuralın sahadaki karşılığı ise, maalesef arzulanan düzeyde değildir. “yer darlığı” gibi gerekçelerle bu temel kural ne yazık ki profesyonel uygulamaların önünde halen bir engel niteliğindedir.

Lojistik kuruluşlarının öncelikli görevleri arasında kapı yalıtımlarını, fare girişlerini engelleyecek şekilde sağlamaları gerekmektedir. Yine çatı ve duvarlardaki aralıkların yalıtımlarının sağlanması kuş girişinin engellenmesi için en etkin önlemler arasındadır.

Eğer gıda ürünlerinin muhafaza edildiği bir depo söz konusu ise uçucu haşerelere (sinek, sivrisinek gibi) karşı alınacak önlemler arasında, aydınlatma ışıklarının düzenlenmesi de yer almaktadır. Etrafı aydınlatan spot lambaların özellikle geceleri uçucu haşereleri çektiği bilinmelidir. Sevk kapıları yakınındaki lambaların mümkün ölçüde yere doğru bakması; yan ve karşıya doğru bir açıyla aydınlatma yapmaması, kapı önünün kapının üzerinden değil kapının karşısından aydınlatması gibi basit ama etkili kurallar denenmelidir."Işık Yönetimi" ile ilgili önerilerinden bir tanesi de, böcekler için daha az çekici olan civa buharlı lambalar yerine “sodyum buharlı” lambaların kullanılmasıdır. bir lojistik kuruluşunda haşere, böcek, fare gibi zararlılara karşı kontrol ve ilaçlama hizmetine başlarken, diğer alanlardaki çalışmalarına benzeyen ve aşağıdaki sırayı izleyen adımları atar:

• Lojistik yöneticilerinden yaşanmış zararlı sorunları, daha önce alınan önlemler ve sonuçları öğrenilir.
- Depolanan ürünlerin risk durumları, özellikleri beraberce saptanarak hassas koruma gerektiren ürünler ve bölümleri tespit edilir.
- Bunun için depo dışarısında ve içerisinde ayrıntılı bir inceleme yapılır.
- Hayata geçirilecek sistem: en az kimyasalı içerecek şekilde, diğer yöntemlerin de birlikte ele alındığı Entegre Pest Yönetimi stratejisine uygun olacaktır.
- Sadece deponun dış çevresinde ve gerekiyorsa çit boyunda zehirli yemler içeren sabitlenmiş yem istasyonları kullanılarak bir izleme sistemi oluşturulur.
- Bunlardan en yaygın olanlardan bir tanesi taneli tahıl ürünlerinde ve unlu mamullerde feromonlu tuzakların kullanılmasıdır.
- Her bir izleme aparatı için ayrı bir form oluşturularak, saptanan uygun periyodlarda gerekli takipler yapılır ve formlara işlenir. Kontrol periyodları zararlı riskine bağlı olarak belirlenir.
- kuş kontrolü konusunda tespitler yapar, önerilerde bulunur. Aparatları pahalı, montaj işçiliği zor olan kuş kontrol yöntemlerinde çözümler önerir.
- Ülkemizde geçerli yasaların, müşteri taleplerinin ve denetçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak dokümantasyon oluşturularak pest kontrol dosyası hazırlanır.
- haşere, fare gibi zararlılara karşı ilaçlama hizmeti ve kontrol yönetimi faaliyetlerinin bir parçası olarak depo personeline "Ürün Güvenliği ve Zararlı Yönetimi" eğitimi verir.

Yorum (1) Yorum Yap
Lojistik Kuruluşlarında İlaçlama
Sebahat 24.12.19 19:42
Teşekkür ederim firmamızda yapılan çalışmalardan dolayi

Gerekli alanları doldurun aksi halde yorumunuz yayınlanmayacak *
Yorumunuz onaydan geçtikten sonra yayınlanacaktır.

OGS MEDYA kurumsal web paketi ile hazırlanmıştır.